Навчання на основі 9 класів 3 років; після 11 класів  1 рік.

Професійний секретар є не тільки «особою фірми», але і «підтримкою» системи документації організації, оскільки вона забезпечує практично весь спектр адміністративного забезпечення та функцій документації для підрозділу та його керівника, а в деяких випадках і всієї організації. У зв'язку з цим він несе відповідальність за дотримання встановлених вимог до документування, обробки та зберігання документів за конкретною сферою робіт (в конкретному підрозділі).

До секретаря пред'являються досить високі вимоги як до знань і вмінь, так і до кола виконуваних ним робіт. При цьому передбачається вільне володіння комп'ютерною технікою, самостійне складання за дорученням керівника документів, редагування отриманих проектів документів, ведення контролю за виконанням тощо Ці вимоги і коло обов'язків, що включають багато творчих види робіт, зумовлюють необхідність спеціальної професійної освіти.

В процесі навчання студенти вивчають:

 • основи законодавства (цивільного, адміністративного, трудового та ін.);
 • постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали і нормативні документи, що стосуються діяльності підприємства і ведення діловодства;
 • організацію діловодства;
 • методи оформлення та обробки документів;
 • архівна справа;
 • машинопис;
 • правила користування приймально-переговорними пристроями;
 • стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
 • правила друкування ділових листів з використанням типових форм;
 • основи етики і естетики;
 • правила ділового спілкування;
 • основи організації праці та управління;
 • правила експлуатації обчислювальної техніки;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • правила і норми охорони праці.

Новини